Welkom bij Flower Mainport Aalsmeer
Gezien de goede wijze waarop Greenport Aalsmeer de door Flower Mainport Aalsmeer geformuleerde wensen oppakt, is besloten om als netwerkorganisatie voorlopig niet bij elkaar te komen.

In Flower Mainport Aalsmeer is het bedrijfsleven uit de sierteeltsector, dat is gekoppeld aan Greenport Aalsmeer, verbonden. Vanaf het begin van dit millennium heeft Flower Mainport Aalsmeer zich ingezet voor:
  • verbetering van infrastructuur en bereikbaarheid;
  • het borgen van vestigingsmogelijkheden voor sierteeltbedrijven en -instellingen;
  • ontwikkeling van kennis en innovatie;
  • positionering en imago.
Flower Mainport Aalsmeer heeft zich verder sterk ingezet voor de ontwikkeling van Greenport Aalsmeer. Hierin zijn naast het bedrijfsleven sinds 2007 ook provincie Noord-Holland en de Noord-Hollandse gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn vertegenwoordigd, vanaf 2008 ook de Zuid-Hollandse gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Sinds 2015 de Utrechtse gemeente De Ronde Venen als aspirant lid en sinds 2016 neemt ook provincie Zuid-Holland deel.

Met de borging van
  • de oorspronkelijke doelstellingen van Flower Mainport Aalsmeer in het uitvoeringsprogramma 2013-2016 van 'Greenport Aalsmeer: samenwerken aan een bloeiend perspectief';
  • de begin 2015 vastgestelde 'Ruimtelijke visie voor de sierteeltregio Aalsmeer';
  • het vooralsnog naar voldoening functioneren van Greenport Aalsmeer…
is besloten dat Flower Mainport Aalsmeer voorlopig geen eigenstandige rol in de belangenbehartiging en als netwerkorganisatie meer hoeft te vervullen. Vanuit deze stand-by positie kan eventueel weer worden opgeschakeld naar een andere rol en functie.

Greenport Aalsmeer is een van de zes greenports in Nederland: http://www.greenport-aalsmeer.nl