De
2e
schil
Jonge planten en
sierteeltkennis
Typerende bedrijven voor de tweede schil van Greenport Aalsmeer zijn veredelaars. Zij kruisen bloemen of planten om verbeterde en sterkere soorten te kunnen telen en nieuwe kleuren en vormen. Deze bedrijfstak levert veel toegevoegde waarde en bepaalt in hoge mate de aantrekkingskracht van Greenport Aalsmeer. Bijna zonder uitzondering opereren deze kwekerijen, maar ook aanverwante dienstverleners, onderzoeksinstellingen en laboratoria, internationaal. Hun afzet (productiewaarde meer dan Ä 500 miljoen) is voor ruim de helft afhankelijk van het snelle luchttransport via Schiphol. Nauw verwant hieraan is de vermeerdering: de productie van jonge planten en stekken in zeer grote aantallen. De vermeerdering verschuift evenwel naar Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika en AziŽ, waarbij de regie in Nederland blijft. Kenmerken van de bedrijvigheid zijn de hoogwaardige arbeid en toepassing van kennis, de uitgebreide faciliteiten voor onderzoek en de hoge bezettingsgraad. De bedrijven zijn van fundamenteel belang voor de vernieuwing van het assortiment en teelttechnieken. Ze vormen de bakermat van nieuwe bloemen, planten en duurzame productietechnologie.