De
3e
schil
Dynamische dagvoorraad
bloemen en planten
Binnen ongeveer één uur rijden van de kern van Greenport Aalsmeer zijn de kwekers van bloemen en planten gevestigd, die de derde schil vormen. Met elkaar vormen de kern en de drie schillen, met aantakkingen tot in Noord-Holland Noord (Wieringermeer en Grootslag), Flevoland en Zuid-Holland (Westland-Oostland en Duin- en Bollenstreek), de dynamische dagvoorraad. Daghandel wordt steeds belangrijker. Dit komt omdat de groothandel zo laag mogelijke voorraden wil, vanwege kwaliteitsbehoud en versheid, en om kosten te besparen. Dit leidt tot méér leveringen in kleinere aantallen en het verleggen van het voorraadrisico. Elektronisch zaken doen, via internet of andere systemen, leidt ook tot meer transacties, in kleinere hoeveelheden.

De rijtijden naar en van de kern van Greenport Aalsmeer nemen jaarlijks toe en de interne bereikbaarheid neemt af. Dit stelt hoge eisen aan leveranciers en vervoerders.
De omlegging van de N201 is een deeloplossing en derhalve nog niet optimaal. Snelle aansluitingen op het hoofdwegennet, met name A2 en A9, zijn in de huidige plannen nog niet voorzien.