De
4e
schil
Productieregio's
in Nederland en Noord-West Europa
Greenport Aalsmeer is het verkoop- en distributiecentrum voor kwekers uit heel Nederland alsook uit België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje. De productie is weliswaar in het westen van Nederland geconcentreerd, maar verspreid over het land liggen meerdere interessante productiegebieden.

De Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN) gaat ervan uit, dat de productiewaarde van Nederlandse snijbloemen groeit van € 2 miljard in 2000 tot € 3,4 miljard in 2025.
Voor kamerplanten wordt in dezelfde periode een toename geprognosticeerd van € 1,2 miljard tot € 2 miljard. Tuinplanten nemen in 25 jaar toe van € 1,1 miljard tot € 1,4 miljard.

De glastuinbouw, waarin verreweg het grootste deel van de sierteeltgewassen wordt geproduceerd, beslaat circa 0,5% van het Nederlandse oppervlak. De sierteeltsector zelf omvat 0,26%.