Greenport Aalsmeer is een unieke economische en maatschappelijke cluster, zoals door de Amerikaanse econoom Michael Porter omschreven als een kern met daaraan verbonden schillen. Het cluster biedt direct en indirect werkgelegenheid aan 50.000 arbeidsplaatsen en draagt fors bij aan het jaarlijkse overschot op de nationale betalingsbalans.
Nationaal, en zeker in de internationale sierteeltwereld, is 'Aalsmeer' een begrip. Zo'n 60% van de Nederlandse bloemen- en plantenexport van ruim 5 miljard wordt in Aalsmeer gerealiseerd. In Flower Mainport Aalsmeer is het bedrijfsleven vertegenwoordigd, met vanaf 2002 als dragende organisaties onder meer FloraHolland Aalsmeer, HBAG Bloemen en Planten, Kamer van Koophandel Amsterdam, LTO Noord /Glaskracht, Plantum NL, Rabobank Regio Schiphol, Stivas, Stiveen, TLN, VBN, VGB, VNO-NCW West; Vereniging NoordWest 8 en WUR Glastuinbouw. Sinds de keuze voor stand-by positie zijn dit Royal FloraHolland Aalsmeer, VGB, VNO-NCW West, Amsterdam Economic Board, LTO Noord / Glaskracht.